alemasolar.com

Начало arrow УСЛУГ? arrow Възобновяеми източници arrow Мониторинг
Мониторинг Печат Е-мейл

Мониторинга е важна част от централата и по- скоро от нейната правилна експлатация. Това е система за наблюдение на параметрите на централата, дава актуална информация за състоянието на всеки компонент. По този начин се постига максимална ефективност на PV централата и се намалява времето за отриване на евентуални повреди.
Мониторинга е съвкупност от датчици които следят за наличие на повредени стрингове и тяхното локализиране, за наличие на утечки или къси съединения в проводниците на стринговете, за загуби на енергия, предизвикани от засенчвания (замърсявания).

Можем да ви представим няколко вида мониторинг.
?маме опит с изграждането на мониторинг с марка SMA.
 

Sunny WebBox e идеално решение за наблюдение на слънчеви централи.
Той получава и съхранява моментните стойности на производството и предава данни чрез Bluetooth ® (безжичен) или чрез RS485 (посредством проводници) към компютър. Webbox-a ни позволява да следиме от разтояние параметрите на централа, чрез него може да се правят настройки от разтояние. Можем да следим състоянието (производството на централата) от всяка точка на света по всяко време. ТЕХН?ЧЕСК? ДАНН? SUNNY WEBBOXSunny SensorBox се монира директно върху соларните модули и мери слънчевата редиация и температурата. В комбинация с Sunny Webbox осигурява непрекъсната информация за метеорологичните условия, слънчевата радияция и производителноста. Двете устойства спомагат за постояно наблюдение върху състоянието на панелите, тяхната замарсеност. Като обция се предлага с измерване на скороста на вятъра.
ТЕХН?ЧЕСК? ХАРАКТЕР?СТ?К? SUNNY SensorBox


Разнообразието от компоненти за осъществяване на дистанционен мониторинг на фотоволтаични паркове се допълва от голямо количество приложими операционни системи. Програмите се характеризират с богати мултимедийни и функционални възможности. Предлагат графична визуализация не само на измерените данни за моментното състояние на мрежата и панелите или добивът за деня, но и показват стойностите на слънчевата радиация, спестените емисии CO2 и загубите от засенчване. Софтуерът автоматично извлича информация от всички модули, включени в системата, на базата на която се правят различни справки. Също така може да извежда диаграми на моментните мощности на входовете, изчислени на базата на измереното входно напрежение на избран модул и тока на съответния вход, диаграми на генерираната енергия в kWh, отчетена от един или няколко избрани модула по дни или по месеци, сигнализация за стрингове, генериращи по-малко енергия от останалите и др.
Във възможностите на някои от програмите е сравняването на усвоената от колекторите енергия с общата излъчена слънчева радиация за определен период, калкулацията и изработването на графики и отчети за периода на изплащане и възвърнатата до момента сума от инвестицията. При аварийна ситуация операционната система автоматично генерира съобщение и го изпраща под формата на SMS, електронна поща или друг тип аларма.
Обикновено програмите предлагат различни йерархични нива на достъп до данните за отделните потребители на системата – инвеститори, дистрибутори на системите, технически лица, обслужващ персонал и др. Достъпът до данните се осъществява през ?нтернет портал, разработен от фирмата-производител на компонентите или от външен доставчик на системите за дистанционен мониторинг. Напоследък добиват популярност и демонстрационните LCD дисплеи, монтирани на обществени места, които се използват с цел популяризация на този тип системи и възобновяемите енергоизточници като цяло.