монокристали

Широка гама от мощнности:
Е19/320W с 19% ефективност.
SPR 305-WHT
E19/240W

Широка гама от мощнности:
230/235/240/245/250Helios Solar Works
9T6-390W до 9Т6-420W

TrinaSolar:
TSM-185DC01
TSM-190-200W
TSM-DA05-240W
Suntech STP250S-20/Wd STP260s-20/Wd