Екипът на Алема Солар ООД

 


УПРАВ?ТЕЛ

Албена Капланска

„Вътрешна търговия“


 

маг. инж. Павлина Сакалева

„Топлоенергетика“маг. инж.
Емилиан Велков

„Топлотехника“маг. инж.
Николай Петров

„Електрически централи, мрежи и системи“