alemasolar.com

Начало arrow ПОЛЕЗНО arrow Цени и ефективност
Цени и ефективност Печат Е-мейл

ВЕ?. Производство на енергия от фотоволтаици

?зграждането на фотоволтаични централи се финанисира по мярка 312 по програмата за развитие на селските райони. Може да се кандидатства с проекти на стойност до 1 млн. евро, но за да се вземе максимално допустимият процент на гранта (70%), проектът трябва да е за не повече от 300 хил. евро.

Преди да решите дали да инвестирате в изграждането на фотоволтаична централа, ето някои базови данни относно размера на инвестиционните разходи, произведената електроенергия и очакваните приходи

Големината на една фотоволтаична система се измерва в kWp (киловат пик). Средно произведената енергия на 1 kWp е 1100 kWh/Година. 1 kWp се изгражда на площ от около 10 м2.

Какви приходи могат да бъдат очаквани?
Съгласно действащото законодателство цените за изкупуване на произведената електрическа енергия са:
- за фотоволтаични системи с мощност до 5 kWp: 0.381 лв. без ДДС за kWh (киловат час)
- за системи по-големи от 5 kWp: 0.29 без ДДС за kWh

Нормативно определеният срок за изкупуване на цялото произведено количество електроенергия е 12 години.Това приблизително е периодът, за който се изплаща една инсталация. В случай, че проектът е финансиран на 70%, инсталацията се изплаща за 3-4 години.

Колко струва една система?
В зависимост от вида на монтажа, големината на системата, от избраната техника и местоположението, първоначалните разходи за една соларна система за производство на ток са между 3900 и 5000 евро за 1 kWp инсталирана мощност.

Зеленият" ток вече няма да се плаща само от бита

При определянето на цените на електроенергията от юли 2009 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) ще промени досегашната практика скъпият ток, произведен от възобновяеми енергийно източници (ВЕ?), да товари само сметките на битовите потребители и малките предприятия, които са на регулирания пазар.

В момента ЕРП-ата, които са длъжни да изкупуват по преференциални доста по-високи цени тока от вятър, слънце и вода, калкулират разходите си в тарифите за битовите клиенти и малките фирми.
Големите заводи, които се снабдяват с енергия от свободния пазар, не участват солидарно в заплащането на цената за зелена енергия и всъщност индустрията, която най-силно замърсява околната среда, ползва и "мръсна" енергия.В началото на юли ще се изработи механизъм за разпределяне на цената на "зелената" енергия върху всички потребители
Проблемът е, че инвеститорът не е длъжен да участва в построяването на мрежата до неговия обект, каквато практика има в други европейски страни. Затова дистрибуторът се нуждае от сигурност, че ще може да си възвърне вложенията в мрежата.
По принцип високата цена на тока има дисциплиниращо влияние върху потребителите и това е важно за развитието на енергийната ефективност, тъй като България е в дъното на европейските таблици по този показател. По-високи цени на тока ще принудят клиентите да инвестират и в енергоспестяващи мерки и изолации на сгради и от своя страна това ще има положителен ефект върху строителството, което е сред най-потърпевшите от финансовата криза.
Държавата трябва да прояви по-голяма съпричастност към увеличаването на енергийната ефективност на жилищните сгради, вместо постоянно да натиска цените на тока. Така хората при по-високи тарифи на ел.енергията, ще ползват по-малко и с по-високи цени на тока ще плащат старите си сметки, а и мерките за опазване на околната среда ще бъдат постигнати с по-голям ефект.

?зчисляването на цената на електрическата енергия,произведена от фотоволтаични централи е направено при следните изходни параметри(сроред държавната комисия за енергийно и водно регулиране):
+ инвестиционни разходи от 4 600 – 5 000 EUR/kW;
+ експлоатационните разходи сридно 1,3 – 1,5 EURct/kWh за година,със заложена средногодишнна инфлация за 2008 г. От 3,9 % и за следващите години от експлоатацията на сэоръженията – 1,5 %;
+ полезен живот на активите – 25 години;оценка на реалната норма на собствения капитал,след данъчно облагане в размер на 9% и капиталова структура от 80% привлечен капитал и 20% собствен капитал и цена на привлечения капитал – 7%.Средно претеглената цена на капитала 7,72% .
+ При отчитането на изредените икономически параметри за образуването на цената и специфичните за България обстоятелства,обоснованите нива на цената на електрическата енергия,произведена от фотоволтаични модули са :
+ за фотоволтаични модули с обща инсталирана мощност до 5 kWp - 782 лв./MWh или 40,00 ЕURcents/kWh или 56,00 USA cents/kWh;
+ за фотоволтаични модули с обща инсталирана мощност над 5 kWp общо 718 лв./MWh или 36,7 EURcents/kWh или 51,5 USAcents/kWh;
Технологичните загуби на електрическата енергия в инверторите,елементите и апаратурата за балансиране на централата са (10-15)% от общото количество произведена електрическа енергия.При нас приети 10% технологични загуби на електрическа енергия от общото количество произведена .

Поставен рекорд за ефективност на конверсията на слънчева енергия

Световен рекорд за КПД при конверсия на слънчевата светлина в електричество, изпратено в мрежата в Ню-Мексико е установен - 31,25%, при което са отчетени загубите на системата за спомогателни нужди: работата на управляващите компютри, водни помпи и системите за следене на слънцето.

С такъв внушителен показател се добило \"полето\" от няколко параболически огледала, във фокуса на всяко от които е монтиран двигател Стирлинг и електрогенератор- установки Сандрия . Пика на изходящата мощност от едното \"блюдце\" е съставил 26,75 киловатта.
Друг способ за превръщане на светлината в ток - слънчевите батерии - може да бъде още по-ефективен. Световния рекорд КПД за фотоелектрически панели е равен на 42,8%. Но работата е в това, че достижението, показано в лаборатория за експериментална слънчева батерия.
Средната годишна производителност на фотоволтаичните модули зависи от прогнозната годишна сумарна слънчева раиация постъпваща върху хоризонталната повърхност.В България тази годишна сумарна радиация варира от 1400 до 1600 kWH/m2,или средно инсталирана мощност 1 kWp – годишното производство възлиза на 1342 kWh при оптимално ориентиране на фотоволтаичния модул към слънчевата радиация от 32 градуса.
Потенциалът на слънчевата радиация у нас е значителен,но се наблюдават значителни разлики в интензивността на слънчевото греене по региони. България може да се раздели на три слънчеви зони,като средната годишна продължителност на слънце греенето е около 2150 h и представлява около 49 % от максималното възможно слънцегреене.
+ Централен – източен регион - заема 40% от територията на страната и 30 % от населението със
- средна годишна продължителност
= за сезона 31.03 – 31.10 - до 1640 h
= за сезона 31.10 – 31.03 - до 400 h;
- ресурс на слънчевата енергия – 4 kWh/m2/дневно или 1450 kWh/m2/годишно.
+ Североизточен регион - заема 50% от територията и 60% от населението със :
- средна годишна продължителност
= за сезона 31.03 – 31.10. – до 1750 h
= за сезона 31.10. – 31.03. – от 400 – 500 h;
- ресурс на слънчевата енергия – 4,25 kWh/m2/дневно или 1450 – 1500 kWh/m2/годишно.
+ Югоизточен и Югозападен – заема 10 % от територията и 10% от населението със:
- средна годишна продължителност
= за сезона 31.03 – 31.10. – над 1750 h
= за сезона 31.10. – 31.03 – над 500 h ;
- ресурс на слънчевата енергия – над 4,25 kWh/m2/
дневно или 1550 kWh/m2/ годишно.

Срокът на задължителното изкупуване на електрическа енергия по чл.16 и 17 се извършва по договор за изкупуване и е 25 години.Сроковете започват да текат за всички нови производители на електроенергя от възобновяеми енергийни източници (ВЕ?) от започване производството на електричееска енергия,но не по-късно от 31 декември 2015 г.(?зм.-ДВ,бр 98/2008 г.,в сила от 14.11.2008 г.)

Цените на панелите на едро са се понижили за последните 6 месеца от 3,80 долара на ват до 2,50 – 3,10 долара на ват. Докато преди заявките трудно се изпълняваха, в момента почти всички производители на фотоволтаици – и традиционни, и тънкослойни, имат голямо количество готови модули на склад. За фирми като Suntech Power, Gintech Energy, Motech Industrial тези количества достигат до 100 MW.

При производителите на кристални фотоволтаици според Lux Research в най-добро финансово състояние са Sharp Electronics, Suntech и Q-Cells, което ги прави още по-привлекателни бизнес-партньори за потенциалните им клиенти. Но компании като Yingli и ET Solar ще трябва да заложат на допълнителни отстъпки, за да накарат клиентите си да пренебрегнат факта, че рискуват, доверявайки се на не дотам утвърдени доставчици.

Сумарна слънчева радиация (ССР)

Годишна сума на ССР (kW/m2), постъпваща върху хоризонтална повърхност – България

TSR for representative stations

Лом
-
1506
Плевен
-
1494
Варна
-
1445
София
-
1413
Благоевград
-
1595
Гоце Делчев
-
1558
Пловдив
-
1595
Ямбол
-
1468
Кърджали
-
1578
Бургас
-
1516

Месечни суми на ССР (kW/m2) върху южно ориентирана наклонена повърхност - София:

 

Годишни суми (kW/m2)

Наклон
ССР
%
1413
90
10°
1453
93
20°
1518
97
30°
1559
99
40°
1566
100
50°
1544
99
60°
1493
95
70°
1409
90
80°
1299
83
90°
1168
75

Влияние на ориентацията:

Влияние на наклона: