alemasolar.com

Начало arrow Ф?НАНС?РАНЕ arrow Банки
Банки Печат Е-мейл

Пътят на Вашия проект, подкрепен с програма ЕВРОхоризонти

1: Посетете някой от офисите на С?БАНК и разкажете за Вашата Европейска идея.
Наши те консултанти ще Ви дадат първоначални насоки за реализиране на идеята Ви от коя програма бихте могли да получите финансиране, начините за кандидатстване и основните изисквания за участие, вкл. размер на финансирането и срокове за кандидатстване.

2: Напишете проект – С?БАНК ще Ви даде координати на водещи консултантски фирми.
С?БАНК има сключени договори за сътрудничество с опитни специализирани консултантски фирми. Тези фирми биха могли да Ви помогнат при разработването и изпълнението на проекта Ви. ?зборът е Ваш – може да се свържете с друга консултантска фирма или сами да напишете своя проект.

3: ?зберете точните финансови услуги, необходими за кандидатстването. Експертите в С?БАНК ще ви предложат най-подходящия банков продукт или комбинация от банкови продукти, в зависимост от конкретния проект. Всички те са с улеснена процедура, изгодни параметри и съобразени с особеностите при участието по европрограмите.
• Писмо за намерение
• Банкови гаранции
• Escrow сметки
• Банкови референции
• Кредитно уверение

4: ?зпълнете проекта - С?БАНК ще финансира до 100 % от него.
?нвестиционни кредити (инвестиции) & Смесени кредити (инвестиции&оборотни средства)
Мостови кредити (до размера на безвъзмездната помощ)

Европейската инвестиционна банка

Европейската инвестиционна банка ( Е?Б ) е един от основните източници на финансиране за иновативни проекти за повишаване на енергийната ефективност. През 2007 г. Бордът на директорите на Е?Б взе решение за увеличаване на размера на съфинансиране на проекти за добиване на възобновяема енергия и повишаване на енергийната ефективност до 75% от общите разходи.

Частните и държавните банки също се включват инициативата за подкрепа на проекти, свързани с енергийната ефективност. Kwf Entwicklungsbank , например, активно подкрепя строенето на енергийно ефективни сгради и частни домове в Централна и ?зточна Европа. КfW нейни партньорски банки лобират за осигуряване на средства за конструкция на такива сгради от структурните фондове.